C.O.P. GRUPO DE LIMPIEZAS, S.L.

Serveis: Neteja de comunitats de veïns

Serveis de neteja a comunitats de veins

Habitualment (una, dues o tres vegades per setmana)

 • Escombrar i fregar els replans i esglaons (petjada i contrapetja) de l'escala.
 • Escombrar o arrebossar amb mopa i fregar el vestíbul i el tram corresponent de vorera (metre i mig d'ample pel llarg de la façana).
 • Desempolsar la porta d'accés a l'immoble.
 • Desmanchar els vidres de la porta d'entrada.
 • Netejar portes, parets cabina i miralls de l'ascensor.
 • A l'ascensor, aplicar productes específics per a acer inoxidable.
 • Desempolsar passamans i baranes.
 • Arrebossar parets del vestíbul (enrajolats, fustes, plafons).
 • Netejar i regar plantes o jardineres.
 • Neteja de embellidors, cantoneres (cromats, daurats, ...).
 • Polvoritzar ambientador d'essències (poma, llimona, espígol, pi, ...).
 • Retirar barreduras al contenidor veïnal.


Complements periòdics (un cop al mes)

 • Rentat de vidres (finestres, quarterons, ...).
 • Neteges d'alts en general.
 • Neteja de la porta d'accés a l'immoble (motllures, marcs, travessers).
 • Recanvi de llums foses (sempre que hi hagi existència de recanvis a la comunitat).
 • Desempolsar aplics exterior i interior.
 • Escombrar embornals terrats.


Puntualment (un cop l'any)

 • Regularment, del paviment del vestíbul i dels replans (queden exclosos els esglaons), el enlucimiento es realitza amb màquina rotativa.